Annen etasje legesenter DA
Utviklet av
Visma Unique AS
Velkommen

Annen etasje legesenter DA holder til i 2. etasje på Kilensenteret i Sandefjord. Her arbeider fem leger; Therese Bjønnes, Ingunn Krohn Olsen, Susanne Monica Prøsch, Hilde Caroline Råmunddal og Vera Irene Haugan Øksne.

Tlf: 33 41 51 00

På menyen til venstre, finner du bestillingstjenester og mer informasjon.

Du kan bytte fastlege på 3 ulike måter:
- ringe fastlegekontoret 810 59 500
- www.helfo.no ->privatperson/fastlegeordningen (du må ha MinID tilgjengelig)
- www.fastlegen.no

Fastlegekontoret sender oppdatert liste til alle fastleger hver måned, men den kommer ikke frem før tidligst den 10. i hver måned. Det betyr at ny fastlege ikke er oppdatert før tidligst den 10. Du må henvende deg hos den gamle fastlegen frem til den nye fastlegen har fått oppdatert liste.

Journalen din blir ikke levert videre før du ber om det! Din journal er taushetsbelagt, og bare du kan bestemme og si fra hvor den skal sendes. Utlevert kopi av journal koster normalt kr. 85,-. Frakt og porto kommer i tillegg.

 
Nyheter
Nye fastleger
Benjamin Noddeland har sluttet som fastlege fra 1.november 2013.

Vi får to nye fastleger ila 2014: Therese Bjønnes og Vera Øksne.

Bjønnes og Øksne er fastleger fra Oslo. De skal flytte til Vestfold ila våren 2014, og de gleder seg til å starte i jobb hos oss.

Frem til 1. mars, vil Øksnes pasienter ha fastlegevikar: Lejla Hamzic, som er fra Drammen.

Frem til 1. juni, vil Bjønnes' pasienter ha fastlegevikar: Moayed Amiri som er fra Oslo.