Annen etasje legesenter DA
Utviklet av
Visma Unique AS
Velkommen

Annen etasje legesenter DA holder til i 2. etasje på Kilensenteret i Sandefjord. Her arbeider fem leger; Andreas Werner Johansen, Ingunn Krohn Olsen, Susanne Monica Prøsch, Adnan Safdar Warraich og Vera Irene Haugan Øksne.

Tlf: 33 41 51 00

På menyen til venstre, finner du bestillingstjenester og mer informasjon.

Du kan bytte fastlege på 2 ulike måter:
- ringe fastlegekontoret 810 59 500
- www.helsenorge.no -> logg inn med BankID eller Buypass

Journalen din blir ikke levert videre ved fastlegebytte før du ber om det! Din journal er taushetsbelagt, og bare du kan bestemme og si fra hvor den skal sendes. Utlevert kopi av journal koster normalt kr. 85,-. Frakt og porto kommer i tillegg.

 
Nyheter
Alle fastleger på plass!
Vera Irene Haugan Øksne, oppstart fra 1. mars 2014, har overtatt halvparten av pasientene etter Benjamin Noddeland.

Andreas Werner Johansen, oppstart fra 1. november 2014, har overtatt den andre halvparten av pasientene etter Benjamin Noddeland

Ingunn Krohn Olsen kom tilbake fra foreldrepermisjon 1. januar 2015.

Adnan Safdar Warraich, oppstart fra 1. januar 2015, har overtatt pasientene fra Hilde Caroline Råmunddal. Warraich var også vikar for Råmunddal fra 1. september 2014.

Susanne Monica Prøsch kom tilbake fra studiepermisjon 23. januar 2015.