Annen etasje legesenter DA
Utviklet av
Visma Unique AS
Velkommen

Annen etasje legesenter DA holder til i 2. etasje på Kilensenteret i Sandefjord. Her arbeider fem leger; Therese Bjønness, Ingunn Krohn Olsen, Susanne Monica Prøsch, Hilde Caroline Råmunddal og Vera Irene Haugan Øksne. Det skjer endringer her, som du kan lese mer om nedenfor.

Tlf: 33 41 51 00

På menyen til venstre, finner du bestillingstjenester og mer informasjon.

Du kan bytte fastlege på 3 ulike måter:
- ringe fastlegekontoret 810 59 500
- www.helfo.no ->privatperson/fastlegeordningen (du må ha MinID tilgjengelig)
- www.fastlegen.no

Fastlegekontoret sender oppdatert liste til alle fastleger hver måned, men den kommer ikke frem før tidligst den 10. i hver måned. Det betyr at ny fastlege ikke er oppdatert før tidligst den 10. Du må henvende deg hos den gamle fastlegen frem til den nye fastlegen har fått oppdatert liste.

Journalen din blir ikke levert videre før du ber om det! Din journal er taushetsbelagt, og bare du kan bestemme og si fra hvor den skal sendes. Utlevert kopi av journal koster normalt kr. 85,-. Frakt og porto kommer i tillegg.

 
Nyheter
Nye fastleger
Vera Irene Haugan Øksne har overtatt halvparten av pasientene etter Benjamin Noddeland.

Therese Bjønness overtok den andre halvparten. Bjønness slutter hos oss allerede nå, og har vikar: Charlotte Berg Jakobsen inntil ny fastlege er på plass.

Ingunn Krohn Olsen er i foreldrepermisjon ut desember 2014. Lejla Hamsic er vikar.

Hilde Caroline Råmunddal har vært i studiepermisjon, og slutter nå hos oss. Egil Rudjord har vært vikar. Ny vikar starter i september og vil være hos oss til ny fastlege er på plass.

Susanne Monica Prøsch er i studiepermisjon frem til 20. januar 2015. Vikar er Andreas Werner Johansen, som starter 1. september 2014.